Supervivents dels nostres rius
CAS DE L'ALMESQUERA
 

EL MISTERIÓS CAS DE L'ALMESQUERA
Investigació d'una mort al riu

ACTIVITAT PEDAGÒGICA
Activitat adaptada de l'Enquête Desmantifique, una idea original de la Xarxa d'Educació de Pirineus Vius i la LPO 

CONTINGUT:

 

RECURSOS:

 

Dossier pel mestre:
Arxiu PDF descarregable

Dossier per l'alumne:
Arxiu PDF descarregable

Recursos per la sessió 1
Vídeos per veure amb els alumnes

Vídeo 1. (Sessió 1):
Presentació
i invitació a col·laborar

Recursos per la sessió 2
PWP i altres materials que portaran els educadors

Recursos per la sessió 3
Vídeos per veure amb els alumnes.

Vídeo 2 . Pescador (ecosistema)

Vídeo 3 . Biòlogues (rastres)

Vídeo 4 . Alcaldessa (act. humanes)

Vídeo 5 . Ambientòleg (aigua)

Recursos per la sessió 3
Textos per treballar amb els alumnes

Arxius PDF descarregables

Text 1. Entrevista biòleg (rastres)

Text 2 . Informe tècnic del parc
(activitats humanes)

Text 3 . Notícia (aigua)

Text 4 . Cartes al director
(ecosistema)

Recursos per la sessió 4
Sortida de camp
Eines, aparells i estris que portaran els educadors

Recursos per la sessió 5
Textos de resolució del cas:

Text 5 . Anàlisi d'ADN

Text 6 . Anàlisi d'aigua

Text 7 . Necròpsia

Recursos per la sessió 5
Vídeos per veure amb els alumnes.

Vídeo 6 . Agraïment i cloenda

QUÈ ÉS "El Misteriós cas de l'almesquera?":

El Projecte Pedagògic EL MISTERIÓS CAS DE L'ALMESQUERA: INVESTIGACIÓ D'UNA MORT AL RIU és una eina per poder realitzar, des del punt de vista pedagògic i competencial, una activitat d'investigació.

DESTINATARIS:

Els materials de l'activitat, s’han dissenyat tenint en compte el nivell educatiu de Cicle Superior d’Educació Primària

CONTINGUTS I ASPECTES CURRICULARS QUE ES TREBALLEN :

 • L'ecosistema fluvial i els problemes que els afecten
 • Les espècies sensibles que hi viuen, com ara la desconeguda almesquera
 • Espècies invasores i espècies alliberades
 • El mètode científic: creació d'hipòtesis i estudi per confirmar o rebutjar-les
 • Comprensió de texts en diferents formats
 • Treball de camp
 • Orientació espaial i interpretació de mapes
 • Ús d'eines, aparells i tècniques per recollir dades
 • Compartir dades i consensuar decisions
 • Treball en equip
OBJECTIUS PRINCIPALS :

- Donar a conèixer l'almesquera i a través d'ella estudiar l'ecosistema fluvial i les problemàtiques que s'hi poden donar.

- Despertar l'interès dels alumnes a partir de la investigació científica i la generació d'hipòtesis, així com fomentar l'esperit crític per tal de consensuar decisions en petit i gran grup.

ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE :

4 sessions a l'aula (2 de les quals amb educadors) + 1 sortida de camp (riu prop del centre)

ESTRUCTURA DE LES SESSIONS :

Més avall trobareu un quadre amb el detall de cadascuna de les sessions:

 • què es fa?
 • qui ho fa?
 • quant dura?
 • quins materials de suport es fan servir?
 
 
 
Sessió
Què es fa?
Qui ho fa?
Durada
Materials de suport
Sessió 1
 • Es presenta als alumnes la proposta
 • Es convida a participar
 • S'organitzen els grups de treball
 • Es respon via mail si es vol col·laborar
Docent
1 hora
Vídeo 1
Sessió 2
 • Es presenta l'almesquera
 • Què sabem i què volem saber
 • Generació d'hipòtesis
Educadors amb docent
2 hores
Presentació PWP
Sessió 3
 • Es presenten els testimonis (vídeos)
 • Es faciliten els textos
 • Es revisen les hipòtesis
Docent
2 hores
Vídeos 2-5
Textos 1-4
Sessió 4
 • Sortida de camp
 • Recollida de dades al terreny
 • Conclusió conjunta i revisió d'hipòtesis
Educadors amb docent
3-4 hores
Sessió 5
 • Lliurament de resultats d'anàlisis
 • Agraïment de la participació
Docent
1 hora
Textos 5-7
Video 6

ORIGEN DE L'ACTIVITAT PEDAGÒGICA:

És una activitat inspirada i adaptada de l'Enquête Desmantifique que és una idea original de la Xarxa d'Educació de Pirineus Vius i la LPO  www.enquete-desmantifique.com

Xarxa Pirineus Vius LPO
   
Almesquera - Foto: David Pérez
David Perez,
Wikimedia Commons, CC-by-SA
Eric Delgado - XEPV
Xarxa d'Educació dels Pirineus Vius
Eric Delgado - XEPV
Xarxa d'Educació dels Pirineus Vius
 
Supervivents dels nostres rius
Entitats promotores:
Amb el suport de:
anegx
Associació Alt Ter
Xarxa Pirineus Vius
departament territori i sostenibilitat