Supervivents dels rius
 
dues espècies en perill d'extinció
   

Cranc de riu de potes blanques

   
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE SUPERVIVENTS DELS NOSTRES RIUS:

Campanya adreçada a la població local, i en especial als col·lectius usuaris del riu, per donar a conèixer la situació de dues espècies autòctones en perill d'extinció dels ecosistemes fluvials catalans: l'Almesquera (Galemys pyrenaicus) i el cranc de riu de potes blanques (Austrapotamobius pallipes) i conscienciar sobre les problemàtiques i amenaces que posen en perill la seva preservació.

   

OBJECTIUS PRINCIPALS

1. Sensibilitzar sobre l'estat actual de
l'almesquera i del cranc de potes blanques.

2. Formar als col·lectius usuaris del riu sobre aquestes espècies i les problemàtiques de proliferació d'espècies exòtiques invasores.

3. Implicar els diferents col·lectius vinculats al riu en la campanya.

4. Conscienciar sobre la importància d'una bona conservació dels ecosistemes aquàtics.

 
Supervivents dels nostres rius
Entitats promotores:
Amb el suport de:
anegx
Associació Alt Ter
Xarxa Pirineus Vius
departament territori i sostenibilitat