Ecomuseu el Molí Petit - Centre d'informació de les Riberes de l'Alt Ter

Mapa de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter

Mapa 1:5000 de la zona protegida de l'espai natural protegit de les Riberes de l'Alt Ter - Xarxa Natura 2000. Font cartogràfica: Institut Català de Cartografia. Adaptat pel CEA Alt Ter

CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses · tel/fax. 972721317 · tel.mòbil.. 686113344 · info@alt-ter.org