Supervivents dels nostres rius

FITXA
DEL CRANC

 

CRANC DE RIU DE POTES BLANQUES
(Austropotamobius pallipes)


Mapa de distribució del cranc de riu de potes blanques

HÀBITAT:

El cranc de riu de potes blanques es trobava en bona part de l’Europa central i septentrional, d'on era autòcton. Actualment, ha quedat relegat en alguns petits trams de capçalera de rius i torrents. Prefereix les aigües calmades, netes, clares i oxigenades.

BIOLOGIA:

La coloració va del marró vermellós a tons més foscos marró-verdós. Té un cos llarg i cilíndric, entre 8 i 9 centímetres, però pot arribar fins als 12. Pesa entre 25 i 60 grams. Té cinc parells de potes, dos parells d’antenes i els ulls prominents. Els mascles tenen les pinces més grans que les femelles. Fa una posta de 50 a 100 ous un cop l’any.

El cranc de riu és omnívor. Menja cargolines, insectes, capgrossos i plantes aquàtiques.

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
EN PERILL D'EXTINCIÓ

El seu estat de conservació és molt preocupant per la penetració d’una infecció mortal, l’afanamicosi, transmesa per diversos crancs americans invasors. El cranc de riu de potes blanques està amenaçat en tota la seva àrea de distribució, i es considera en perill d’extinció a Catalunya.
 
 
Supervivents dels nostres rius
Entitats promotores:
Amb el suport de:
anegx
Associació Alt Ter
Xarxa Pirineus Vius
departament territori i sostenibilitat