CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER - Descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i cultural dels Pirineus
 

CASAL DE PRIMAVERA
(Setmana santa)

INSCRIPCIÓ
ON-LINE

INSCRIPCIÓ al CASAL DE PRIMAVERA
 
Ompliu aquest formulari i envieu-lo per inscriure el vostre fill/a al casal. Gràcies.
DADES DEL NEN/A
Nom del nen/a Cognoms del nen/a
Adreça Codi postal
Població Telèfon fix
Correu electrònic Telèfon mòbil
Data de naixement Curs
Sexe Nen Nena    
DADES FAMILIARS
Contactes familiars durant els horaris del casal - si són els mateixos del nen/a no cal repetir-los!
Nom i cognoms 1 Telèfon 1
Adreça 1 Correu electrònic 1
Nom i cognoms 2 Telèfon 2
Adreça 2 Correu electrònic 2
LA INSCRIPCIÓ ÉS
DEL 26 al 29 de març de 9 a 13 h

TARIFES
4 dies, del
26 al 29 de març
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
45 €
85 €
125 €
* Cal un mínim de 15 inscripcions per realitzar el casal
INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796
En fer l'ingrés, especifiqueu el nom de l'alumna/e i el curs
AUTORITZACIÓ
Emplenar pel pare/mare o tutor/tutora
En/Na/N' amb DNI: com a
autoritza a l'infant a assisitir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extenssiva a les decisions médico-qurúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinet direcció facultativa. Així mateix el pare/mare/tutor o tutora declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
Autoritzo que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies del casal: Sí No
NOTES DE SALUT
Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta
IMPORTANT
La documentació necessària es pot enviar a actiu@alt-ter.org
o bé facilitar en mà el primer dia de casal

1 - Cal fer arribar una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
2 - Cal fer arribar una fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI
3 - La programació o les activitats previstes poden ser canviades per circumstàncies imprevistes
4 - L'entitat organitzadora es reserva el dret d'admisió en cas de comortaments incorrectes i reiteratius durant el casal


Logo Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org