CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER - Descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i cultural dels Pirineus
 

CASAL DE PRIMAVERA
(Setmana santa)

AMPA IE MESTRE ANDREU

INSCRIPCIÓ
ON-LINE

INSCRIPCIÓ al CASAL DE PRIMAVERA
 
Ompliu aquest formulari i envieu-lo per inscriure el vostre fill/a al casal. Gràcies.
DADES DEL NEN
Nom del nen Cognoms del nen
Adreça Codi postal
Població Telèfon fix
Correu electrònic Telèfon mòbil
Data de naixement Curs acabat
Sexe Nen Nena    
DADES FAMILIARS
Contactes familiars durant els horaris del casal - si són els mateixos del nen no cal repetir-los!
Nom i cognoms 1 Telèfon 1
Adreça 1 Correu electrònic 1
Nom i cognoms 2 Telèfon 2
Adreça 2 Correu electrònic 2
LA INSCRIPCIÓ ÉS
DEL 10 AL 13 D'ABRIL DE 9 A 13 h

TARIFES
SOCIS DE L'AMPA
NO SOCIS DE L'AMPA
4 dies, del
10 al 13 d'abril
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 1 fill
Quota 2 fills
45 €
80 €
50 €
90 €
Quota 3 fills
120 €
Quota 3 fills
135 €
INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796
En fer l'ingrés, especifiqueu el nom de l'alumna/e i el curs
AUTORITZACIÓ
Emplenar pel pare/mare o tutor/turora
En/Na/N' amb DNI: com a
autoritza a l'infant a assisitir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extenssiva a les decisions médico-qurúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinet direcció facultativa. Així mateix el pare/mare/tutor o tutora declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
Autoritzo que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies del casal: Sí No
NOTES DE SALUT
Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta
IMPORTANT
La documentació necessària es pot enviar a actiu@alt-ter.org
o bé facilitar en mà el primer dia de casal

1 - Cal fer arribar una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
2 - Cal fer arribar una fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI
3 - La programació o les activitats previstes poden ser canviades per circumstàncies imprevistes
4 - L'entitat organitzadora es reserva el dret d'admisió en cas de comortaments incorrectes i reiteratius durant el casal


Aquest casal l'organitza conjuntament l'AMPA de l'IE Mestre Andreu i el l'Associació CEA Alt Ter

 

Logo Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org