CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER - Descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i cultural dels Pirineus
 

CASAL D'HIVERN
(Nadal)

INSCRIPCIÓ ON-LINE

Què farem?
  • Cuidarem les gallines i les oques.
  • Farem excursions per veure què passa amb la natura a l'hivern. On són els animals?
  • Revisarem les caixes niu i en penjarem alguna de nova.
  • Farem menjadores per ajudar als ocells a l'hivern
  • Farem dolços de Nadal
  • Ens ho passarem bé tots junts
INSCRIPCIÓ al CASAL D'HIVERN
 
Ompliu aquest formulari i envieu-lo per inscriure el vostre fill/a al casal. Gràcies.
DADES DEL NEN
Nom del nen Cognoms del nen
Adreça Codi postal
Població Telèfon fix
Correu electrònic Telèfon mòbil
Data de naixement Curs acabat
Sexe Nen Nena    
DADES FAMILIARS
Contactes familiars durant els horaris del casal - si són els mateixos del nen no cal repetir-los!
Nom i cognoms 1 Telèfon 1
Adreça 1 Correu electrònic 1
Nom i cognoms 2 Telèfon 2
Adreça 2 Correu electrònic 2
SETMANES INSCRIT
Marqueu els torns que el nen/a vindrà al casal
CASAL NADAL Primera - 27 al 29 de desembre
Segona - 2 al 5 de gener
LA INSCRIPCIÓ ÉS DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE
I/O DEL 2 A 5 DE GENER

TARIFES
3 dies, del
27 al 29 desembre
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
40 €
75 €
110 €
4 dies, del
2 al 5 gener
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
45 €
80 €
120 €
* Cal un mínim de 10 nens/nens inscrits per torn per realitzar-se le casal
Data límit d'inscripcions: 21 de desembre.
El 22 de desembre es confirmarà si hi ha el nombre necessari d'inscrits

INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796
En fer l'ingrés, especifiqueu el nom de l'alumna/e i el torn que participarà
AUTORITZACIÓ
Emplenar pel pare/mare o tutor/turora
En/Na/N' amb DNI: com a
autoritza a l'infant a assisitir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extenssiva a les decisions médico-qurúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinet direcció facultativa. Així mateix el pare/mare/tutor o tutora declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
Autoritzo que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies del casal: Sí No
NOTES DE SALUT
Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta
IMPORTANT
La documentació necessària es pot enviar a actiu@alt-ter.org
o bé facilitar en mà el primer dia de casal

1 - Cal fer arribar una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
2 - Cal fer arribar una fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI
3 - La programació o les activitats previstes poden ser canviades per circumstàncies imprevistes
4 - L'entitat organitzadora es reserva el dret d'admisió en cas de comortaments incorrectes i reiteratius durant el casal


Aquest casal l'organitza conjuntament l'AMPA de l'IE Mestre Andreu i el l'Associació CEA Alt Ter

 

Logo Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org